Spływ Drwęcą i noc na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, 25-26.08.2018 (weekend)

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkNsRBAEEBDO6wnjmn9jVsuxvl2mDwNnTiJFZIfhJAw00MF5QESIgpwVwMnM1W2DWEa8Fzh0pf4FR9gT7OXIcu9Z4HPQ5bByyQPUBzBcBPQ74NYW2o66pTlO9pj63fBM5a1HXo3oCecdRr6W4f9BEdCOC6ZF~%3B4zdFCA~-~-.bps.a.2361681367223421&type=1&__xts__[0]=68.ARBH-5REMRU_7zh0w_1HwwEP1wGacnfsr4tTS1_CJ2nrWkAwCUro9628rJjgyjixgxOui352ruZvBvQJI-cPqEGfmfNUIko2tNwpoe3nQlsAlGdJ9ccCIZ0BKsINAbDT1XdybFv090bzu7nqV8NEFPTLKwNLidZx10XiaT3ZySQ1eSOIL8UBwzG6DkOHzxKx0UQYU2XGgIdGQ-KorCWiG1YmlclPHgWCJoO2Y7DAVZMyBI09ZrSJNAex6-EcyyUshB30lS5ChzUrMbgr6kvXZOFGO2ihfa_RWdtk-pw5CMKZN6TbgbS55YxA1nPQC4xSXBHt92yT4F4rqqiINTavXojaV2cf8AJBRw3eLht0RYqD47W6ElKjRxI0lrjnNrmEWF2St7FAuU9qAw89VkxjgvvtoEP5ChLYwmUe8gMD2FndST7qHTZ5anv5bCryfLS_WyAbLZlBK1_rIz4UPbZc&__tn__=HH-R

Ten wyjazd już się zakończył, zapraszamy do obejrzenia propozycji kolejnych naszych wycieczek
Comments